Controles tijdens de zwangerschap

In onze praktijk kom je rond 8 weken voor de eerste echo. Je kunt kiezen of je in Steenbergen of in Tholen voor deze afspraak wilt komen. De echo kan mogelijk inwendig worden gemaakt zodat we het beste beeld van jullie kindje krijgen. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, geef dit dan telefonisch aan. Ook krijg je tijdens deze afspraak, wanneer je dit wenst, uitleg over prenatale screening. Daarnaast krijg je een bloedprikformulier mee voor het standaard zwangerenonderzoek.

De volgende controle is tussen 10 en 12 weken zwangerschap. Hier zal nogmaals een echo worden gemaakt om je uitgerekende datum te bepalen. Deze echo zal uitwendig worden gemaakt, kom daarvoor met een volle blaas. Daarnaast wordt het intakegesprek gedaan. Het intakegesprek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst naar de voorgeschiedenis en gezondheid van jezelf, je partner en je familie. Verder krijg je informatie over onder andere kraamzorg en de 20-weken echo.

Wanneer kom je voor de vervolgcontroles?

 • Tot 24 weken kom je iedere 4 weken;
 • Tussen 24 en 30 weken kom je iedere 3 weken;
 • Tussen 30 en 36 weken kom je iedere 2 weken;
 • Vanaf 36 weken kom je iedere week.

Natuurlijk mag je ons altijd bellen wanneer er tussen de controles vragen zijn of wanneer je ongerust bent.


Wat gebeurt er tijdens de vervolgcontroles?

Uitwendig zwangerenonderzoek
Vanaf 16 weken wordt de groei van de baby via het uitwendig zwangerenonderzoek gecontroleerd. We voelen naar de bovenkant van je baarmoeder, op deze manier weten je of de baarmoeder, en dus je baby, goed groeit. Het onderzoek doen we aan de hand van drie referentiepunten, namelijk je schaambot, de navel en het borstbeen. De bovenkant van je baarmoeder staat rond 22 weken ter hoogte van je navel. Rond 32 weken ongeveer halverwege je navel en je borstbeen. Er zijn een aantal factoren van invloed op de hoogte van de baarmoeder. Namelijk of het wel of niet je eerste kindje is en wat jouw lengte is, dit nemen we dan ook mee in het onderzoek.

Vanaf 24 weken meten we ook het aantal centimeters. We meten vanaf je schaambot tot de bovenkant van de baarmoeder. Zo zien we iedere controle groei in het aantal centimeters.

Vanaf 28 weken wordt er naar de ligging van je baby gevoeld. De ligging van de baby is pas van belang vanaf 34 weken. Op dat moment hoort de baby met zijn hoofdje naar beneden te liggen. Is dit niet het geval dan ligt de baby in stuitligging.

Tijdens iedere controle wordt naar de harttonen van de baby geluisterd met een doptone. Wanneer er twijfel is over de groei of ligging van de baby wordt een echo gemaakt. Zo nodig wordt dit gevolgd door een controle bij de gynaecoloog.

Meten van de bloeddruk
Tijdens elke controle wordt de bloeddruk gemeten. De bloeddruk wordt weergegeven in een boven- en onderdruk. Vooral de onderdruk is van belang. Tegen het einde van de zwangerschap kan deze wat stijgen.
Een lage bloeddruk tijdens de zwangerschap kan geen kwaad maar geeft soms vervelende klachten. Deze klachten zijn duizeligheid en sterretjes zien bij snel opstaan.

Een te hoge bloeddruk maakt extra zorg voor moeder en kind noodzakelijk. Dit kan een reden zijn om een controle bij de gynaecoloog aan te vragen. Deze kan door middel van aanvullend bloed- en urineonderzoek de ernst van de situatie beter inschatten en zo nodig een behandeling in zetten.

Urine onderzoek
De urine wordt alleen op indicatie onderzocht. Dat wil zeggen dat je alleen urine mee hoeft te nemen als daar aanleiding voor is. Een reden zou kunnen zijn: een hoge bloeddruk.

Bloedonderzoek
Sommige zwangeren hebben een verhoogd risico op zwangerschapssuiker. Wanneer dit het geval is, zal tussen 24 en 28 weken hierop getest worden door middel van de orale glucose tolerantietest.

Wanneer je rhesus-D of rhesus-c negatief bent, zullen we bij 27 weken zwangerschap nogmaals bloed hiervoor prikken.
Rond 30 weken zwangerschap laten we je hemoglobinegehalte prikken om te kijken of er sprake is van bloedarmoede.

Echo onderzoek
Tot nu toe zijn geen nadelige of schadelijke effecten van echoscopisch onderzoek bekend. Een garantie dat onbekende en ongewenste effecten nooit zullen optreden is niet te geven.

In onze praktijk kan voor de onderstaande indicaties een echo met je worden afgesproken:

 • Het bepalen of de zwangerschap intact is;
 • Het bepalen van het termijn van de zwangerschap;
 • Het uitsluiten van een meerlingzwangerschap;
 • Wanneer we twijfelen over de groei van je baby;
 • Het bepalen van de plaats van de placenta;
 • Het bepalen van de ligging van de baby;
 • In verband met je vorige zwangerschap;
 • Naar aanleiding van de 20-weken echo.

Mocht er tijdens het echo onderzoek onverhoopt toch iets afwijkend te zien zijn dan zullen wij je dit uiteraard meedelen. Je wordt dan doorverwezen voor verder onderzoek. Uiteraard heb je ook het recht om niet te worden ingelicht over bestaande afwijkingen. Dit kun je kenbaar maken vóór het echoschopisch onderzoek.
Wil je het geslacht weten, dan kun je hiervoor een pretecho laten maken. Bij de 20-weken echo wordt gekeken naar het geslacht van de baby maar het is niet altijd goed te zien. Soms is het niet goed te zien omdat de baby er niet goed voor ligt.