Papa worden?!

sfeer papaDe rol van vader is door de jaren heen sterk veranderd. Vroeger bleef je rol veelal beperkt tot het wachten in de wachtzaal van de kraamkliniek, totdat de dokter je kwam vertellen dat de baby geboren was. Vandaag de dag ben je als vader betrokken bij het hele gebeuren vanaf het moment dat je vrouw een zwangerschapstest doet.

Sommige mannen voelen zich direct goed in hun 'nieuwe' rol, terwijl het voor anderen nog allemaal heel onwennig aanvoelt. Niet alle vaders voelen zich even gelukkig bij de gedachte dat ze tijdens de bevalling aanwezig mogen zijn. Ze zijn bang dat ze in paniek raken of zelfs flauwvallen. Maar uiteindelijk is het moment waarop hun baby ter wereld komt voor de meeste papa's één van de DE mijlpalen in hun leven. Echt een moment dat je niet wilt missen.

Kraamverlof voor papa
Als partner heb je recht op een werkweek geboorteverlof. Dit is een volledig doorbetaald verlof en mag naar eigen inzicht worden opgenomen, zolang het binnen vier weken na geboorte is.
Sinds 1 juli 2020 kun je als partner maximaal 5 werkweken aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit wordt voor 70% doorbetaald door het UWV. Dit mag je in de eerste zes maanden na de geboorte inzetten. Vanaf 2 augustus 2022 wordt dit verlengd naar 9 werkweken verlof.
Naast geboorteverlof heb je ook recht op calamiteitenverlof en ouderschapsverlof. Calamiteitenverlof kan worden gebruikt voor de dag van de bevalling. Dan houdt je dus nog het recht op vijf dagen geboorteverlof.
Ouderschapsverlof kan worden opgenomen totdat je kind acht jaar oud is. Je hebt recht op 26 werkweken, de uren zijn afhankelijk van hoeveel uur je per week werkt. De verlofuren worden niet uitbetaald, tenzij anders is overgekomen in je arbeidsovereenkomst of CAO. Per kind mag je ouderschapsverlof opnemen.
Het kan zijn dat er in jouw CAO andere afspraken (meer dagen of hogere doorbetaling) zijn gemaakt. Vraag dit dus even na.
Op de site van de rijksoverheid kun je ook meer over verlof vinden.